BTI Foundation is opgericht om de Maasai gemeenschappen in Kenia en Tanzania te ondersteunen bij het realiseren van goed onderwijs

Wij hebben uw hulp nodig bij onze projecten.
Lees meer over de mogelijkheden...

Onze visie

Voor Maasai gemeenschappen is onderwijs nog geen vanzelfsprekendheid. De Maasai zijn traditioneel nomaden. Het verplaatsen van hun kudden wordt door de seizoenen bepaald. Door de klimaatverandering verdwijnen hun voedselbronnen en daardoor ook hun inkomenszekerheid, waardoor ze gedwongen worden zich meer (semi) permanent te vestigen.De vraag naar onderwijs begint daardoor nu pas te ontstaan. Vanuit hun eigen behoefte willen we niet alleen aan kinderen de mogelijkheid bieden om naar school te gaan maar ook onderwijs aanbieden aan ouders en leerkrachten. Wij willen iedereen de kans geven op ontwikkeling en verbetering.

Over BTI Foundation

BTI Foundation is opgericht om de Maasai gemeenschappen in Kenia en Tanzania te ondersteunen bij het realiseren van goed onderwijs. We willen in deze gemeenschappen onderwijs voor iedereen mogelijk maken. Onderwijs voor kinderen, leerkrachten en voor ouders van wie nu 97% ongeletterd is. Kortom voor de hele gemeenschap.

Vanaf het moment dat de eerste plannen in 2007 ontstonden is onze insteek geweest om door middel van diverse samenwerkingsverbanden dit onderwijs te bewerkstelligen. Doel hiervan is om de Maasai gemeenschappen medeverantwoordelijk te maken en zodoende de effectiviteit en zelfredzaamheid te vergroten.

Onderwijs is het begin van ontwikkeling en iedereen verdient een kans om naar school te gaan

Media

Bekijk onze Media pagina.

Ga naar Media

Diploma uitreiking!

Today December 15 2011 and after three and a half years of study it is graduation day for 2 of the teachers of Olasiti Cultural Manyatta. This morning a Maasai delegation from the ...